etw
Your Trusted Consulting Provider

MAVARED

Danışmanlık ve Eğitim Hizmetleri İçin

  • The Best Partner

    For NGOs

İlk ihtiyaç değerlendirmesi. Bu, bir proje / programın gerekli olup olmadığını belirlemek ve eğer öyleyse planını bildirmek için yapılır. Mantıksal çerçeve ve göstergeler. Bu, projenin / programın operasyonel tasarımını ve amaçlarını, göstergelerini, doğrulama araçlarını ve varsayımlarını içerir. İ & D planlaması. Proje / program için mantıksal çerçevenin hedeflerini ve göstergelerini izlemek ve değerlendirmek için pratik planlama budur. Temel çalışma. Bu, bir projenin / programın başlamasından önceki başlangıç ​​koşullarının (uygun göstergeler) ölçülmesidir. Vize değerlendirmesi ve / veya değerlendirme. Bunlar devam eden proje / program uygulamalarını değerlendirmek ve bilgilendirmek için önemli yansıma olaylarıdır. Son değerlendirme Bu, proje / programın amaçlanan hedeflerine ne kadar iyi ulaştığını ve bunun ne gibi bir fark yarattığını değerlendirmek için proje / program tamamlandıktan sonra gerçekleşir. Derslerin yayılması ve kullanımı. Bu devam eden programlama bildirir. Bununla birlikte, tüm proje / program döngüsü boyunca raporlama, yansıtma ve öğrenme gerçekleşmelidir, bu nedenle bunlar diyagramın ortasına yerleştirilmiştir.